Zarządzenie Nr ORo.0050.272.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. w układzie zadaniowym.