Zarządzenie Nr ORo.0050.268.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.