Data posiedzenia:
2020-02-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawmocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
4.Informacja na temat infrastruktury drogowej, wykonanych i planowanych remontów ulic.
5.Przyjęcie protokołu nr 18/20 posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2020 r.
6.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7.Zamknięcie obrad.