Zarządzenie Nr ORo.0050.219.2020 Prezydenta Miasta Piekary Ślaskie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.