Zarządzenie Nr ORo.0050.218.2020 Prezydenta Miasta Piekary Ślaskie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.