Zarządzenie Nr ORo.0050.216.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym