Zarządzenie Nr ORo.0050.215.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00052387/4