Zarządzenie Nr ORo.0050.213.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 25, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu