Zarządzenie Nr ORo.0050.211.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat