Zarządzenie Nr ORo.0050.209.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Bazarowej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na czas nieoznaczony