Zarządzenie Nr ORo.0050.203.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.710.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Olimpijskiej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat