Zarządzenie Nr ORo.0050.189.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia szczególnego trybu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński składanych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich.