Zarządzenie Nr ORo.0050.187.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00000898/0