Zarządzenie nr ORo.0050.179.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 marca 2020 r.w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.