„Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich”.