Zarządzenie nr ORo.0050.174.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 marca 2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.688.2019 Prezydenta Miasta z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej