Zarządzenie Nr ORo.0050.169.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORo.0050.91.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020