Data posiedzenia:
2020-01-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat działalności "Nieruchomości-Brzeziny" sp. z o. o.
4. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
6. Przyjęcie "Sprawozdania z prac Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Piekary Śląskie w roku 2019".
7. Przyjęcie protokołu nr 17/19 posiedzenia Komisji w dniu 16 grudnia 2019 r.
8. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
9. Zamknięcie obrad.