Zarządzenie Nr ORo.0050.161.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Biskupa Nankera przeznaczoną do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu