Zarządzenie Nr ORo.0050.160.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego spółki Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Stalowej przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej, będące przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu)