Zarządzenie Nr ORo.0050.158.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00049582/7