„Modernizacja boiska sportowego wraz z  zapleczem szatniowo- sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w tym:

a) część 2- modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego,

b) część 3- dostawa kosiarki.”