Zarządzenie Nr ORo.0050.833.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.