Zarządzenie Nr ORo.0050.125.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzy manie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich w 2020 roku