Zarządzenie Nr ORo.0050.117.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2020 r.