Zarządzenie Nr ORo.0050.115.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do dnia 31 grudnia 2020 roku