Zarządzenie Nr ORo.0050.99.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.53.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.