Data posiedzenia:
2019-12-16

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.
5. Przyjęcie protokołów nr 15/19 i 16/19 posiedzeń Komisji w dniach 25 listopada i 2 grudnia 2019 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.