Zarządzenie Nr ORo.0050. 58 .2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową,
położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulic Czołgistów przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej