Zarządzenie Nr ORo.0050.56.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone na terenie miasta Piekary Śląskie, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat