Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów p.poż.

 

UWAGA!!

ZMIANA TERMINU SKłADANIA I OTWARCIA OFERT

NOWY TERMIN SKłADANIA OFERT- 04.03.2020r. do godz. 11:30

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT- 04.03.2020r. o godz. 12:00