Zarządzenie Nr ORo.0050.39.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2020.