Zarządzenie Nr ORo.0050.30.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia „dodatkowego pogotowia kasowego” w kasach Urzędu Miasta