Zarządzenie Nr ORo.0050.24.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/172/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich