Zarządzenie Nr ORo.0050.22.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00041001/5