Zarządzenie Nr ORo.0050.20.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwestycyjnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.