Zarządzenie Nr ORo.0050.19.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 59, przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat