Zarządzenie Nr ORo.0050.18.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Podmiejskiej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej.