Zarządzenie Nr ORo.0050.11.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Dębowej i Jaworowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu