Zarządzenie Nr ORo.0050.7.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie, objęte księgami wieczystymi GL1T/00053852/2 i GL1T/00053851/5