Zarządzenie Nr ORo.0050.4.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie określenia lokalu, w którym usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Piekarach Śląskich