Zarządzenie Nr ORo.0050.2.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020