Zarządzenie Nr ORo.0050.816.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr ORo.0050.309.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0151-11/07 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie ustalenia „pogotowia kasowego” w kasach Urzędu Miasta