Zarządzenie Nr ORo.0050.814.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Ks. Józefa Krupy