Zarządzenie Nr ORo.0050.813.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.