Zarządzenie Nr ORo.0050.801.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.