Zarządzenie Nr ORo.0050.800.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalania procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.