Zarządzenie Nr ORo.0050.798.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okeślenia na rok szkolny 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piekary Śląskie.