Zarządzenie Nr ORo.0050.794.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej