Zarządzenie Nr ORo.0050.793.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2019  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 1 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej